October 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Switzerland NWTA
 • US (Hawaii) NWTA (Outdoor)
2
 • Switzerland NWTA
 • US (Hawaii) NWTA (Outdoor)
3
4
5
6
7
 • US (Northwest) NWTA
8
 • US (Northwest) NWTA
9
 • US (Northwest) NWTA
10
11
12
13
14
 • Canada (Quebec) NWTA
 • France NWTA
 • Mexico NWTA
 • UK NWTA
 • US (Florida) NWTA
 • US (Mid America) NWTA (IN)
15
 • Canada (Quebec) NWTA
 • France NWTA
 • Mexico NWTA
 • UK NWTA
 • US (Florida) NWTA
 • US (Mid America) NWTA (IN)
16
 • Canada (Quebec) NWTA
 • France NWTA
 • Mexico NWTA
 • UK NWTA
 • US (Florida) NWTA
 • US (Mid America) NWTA (IN)
17
18
19
20
21
 • Australia (Western AU) NWTA
 • Cape Town NWTA
 • US (Metro NY Tri State) NWTA
 • US (Wisconsin) NWTA
 • USA (Colorado) NWTA
22
 • Australia (Western AU) NWTA
 • Cape Town NWTA
 • US (Metro NY Tri State) NWTA
 • US (Wisconsin) NWTA
 • USA (Colorado) NWTA
23
 • Australia (Western AU) NWTA
 • Cape Town NWTA
 • US (Metro NY Tri State) NWTA
 • US (Wisconsin) NWTA
 • USA (Colorado) NWTA
24
25
26
27
28
 • South Africa (Johannesburg) NWTA
 • US (Chicago) NWTA
 • US (Mid America) NWTA (OH)
 • US (New England) NWTA
29
 • South Africa (Johannesburg) NWTA
 • US (Chicago) NWTA
 • US (Mid America) NWTA (OH)
 • US (New England) NWTA
30
 • South Africa (Johannesburg) NWTA
 • US (Chicago) NWTA
 • US (Mid America) NWTA (OH)
 • US (New England) NWTA
31